Kiertotankien ja mäntien hiominen ja tasapainoitus

Aloita merkitsemällä kiertokankien ylä- ja alaosat pareiksi esim. pistepuikolla siten, että osat eivät pääse missään vaiheessa sekoittumaan keskenään; sillä kankien ylä- ja alaosat käsitellään aluksi erillään. Irrota laakeriliuskat kangista ennen työskentelyn alkua. älä missään vaiheessa koske hiomatarkoituksessa laakeripintoihin yläpään helassa, alasilmukassa tai alasilmukoiden kyljissä.


Työ aloitetaan yläosan karkealla hionnalla. Tässä työvaiheessa on tarkoitus hioa pinta tasaiseksi kaikista kuopista, ja samalla kanget hiotaan suurin piirtein saman painoisiksi.Yleensä vain kankien posket hiotaan, ei uraa. kaikki terävät kulmat on hyvä poistaa.

Karkeaan hiontaan käytettään 60-120 mesh paperia. Hionnassa on pidettävä huolta ettei metalli pääse kuumenemaan yli 350 asteiseksi eli vaihtamaan väriä keltaiseksi tai siniseksi. Tämä on erityisesti huomioitava jos käytetään kulmahiomakonetta ja lamellilaikkaa.

Jo karkean hionnan aikana on hyvä huomioida, että hionnassa syntyvät naarmut on syytä suunnata kangen suuntaiseksi.


Viimeistelyhionnassa voidaan käyttää karkeutta väliltä 120-240 mesh. Eityisesti tässä vaiheessa on hiottava kangen suuntaan.


Kun kankien yläosat ovat samanpainoiset, voidaan siirtyä hiomaan kankien alaosia. Alaosien karkea- ja viimeistelyhionta suoritetaan kuten yläosienkin; hiontasuunan tulee olla kuvan mukainen.

Lopuksi kokoa osat ja punnitse kokonaiset kanget. Hio hienolla paperilla paketit lopullisesti saman painoisiksi. Tämän jälkeen kanget ovat valmiina teräs- tai lasikuulapuhallettaviksi.

Kuulapuhalluksessa on huomioitava, että käytettävä abrasiivi on riittävän karkeata poistamaan hionnassa syntyneet naarmut. Kuulapuhallus maksaa noin 3-5 euroa per kanki ja on pakollinen toimenpide. Suojaa yläsilmukka esimerkiksi vanhalla männäntapilla. Alasilmukkaa ei tarvitse suojata, muttei siihen saa kuitenkaan suoraan puhaltaa.


Käytimme vaakaa, jonka tarkkuus on 1/100g ja saimme painotettua kanget vaa'an tarkkuudella tarkalleen saman painoisiksi. Yhteensä aikaa työhön kului JarnoK:lta noin kuusi tuntia. Tehtaan jäljiltä voi painavimman ja kevyimmän kangen välillä olla useiden grammojen painoero, joten sadasosagramman tarkkuus ei ole mikään vaatimus. Epätarkemmallakin vaa'allakin siis pärjää.


Männät tasapainotetaan yksinkertaisesti etsimällä kevyin mäntä ja hiomalla muut saman painoisiksi. Mäntien sisäpuolelta löytyy yleensä kohtia joista voi hioa tavaraa pois. Mikäli männästä on hiottava pois useita grammoja tavaraa, voidaan männän helmasta hioa männäntapin kohdalta.


Mäntien sekä kiertokankien tasapainoituksen sekä samalla pienen painonkevyentymisen ansiosta moottori käy tasaisemmin ja kiertää nopeammin. Kankien poskien kiilloituksen ja kuulapuhaltamisen ansiosta kanget kestävät hiukan vakiokankia paremmin.

Tekstin osittainenkin lainaaminen ilman lupaa kielletty!
Kirjoitteli: Tuomas & Repo © FFp Motorsport 2002


Mainosta ffp.fi sivustolla.
Ota yhteyttä